Podmienky používania

Hľadať
Žiadne výsledky vyhľadávania
Kategórie
Podmienky používania

Pravidlá pre používanie internetového portálu www.predavamezdvora.sk

1. Prevádzkovateľom internetového portálu je PRIPRAVUJEME.

2. Každý, kto chce zadať ponuku alebo dopyt, zapojiť sa do diskusného fóra a využívať služby agenta, musí byť registrovaný. Neregistrovaný používateľ si môže uverejnené ponuky, dopyty a diskusné fórum len prezerať.

3. Registračné údaje, ktoré používateľ uvedie, musia byť aktuálne a pravdivé.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi v prípade porušenia týchto pravidiel, hlavne bod 8.. Informáciu o tom zašle užívateľovi e-mailom.

5. Odoslaním registračným údajov používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov. Registračné údaje prevádzkovateľ neposkytne tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu používateľa.

6. Prevádzkovateľ systému nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách alebo dopytoch klientov tretími stranami.

7. Služby sú pre registrovaných členov poskytované bez poplatku.

8. Predávajúci, kupujúci a prispievateľ do diskusného fóra musí dodržiavať platnú legislatívu SR. Zverejnené textové a obrazové informácie a diskusné príspevky nemôžu byť v rozpore s legislatívou SR a so všeobecnou morálkou. Za uverejnené informácie zodpovedá zadávateľ ponuky, dopytu alebo príspevku, a nie prevádzkovateľ portálu.

9. Zverejnené fotografie musia byť aktuálne a adekvátne zobrazovať ponuku alebo priestory predávajúceho. Zároveň nemôžu porušovať autorské práva.

10. V prípade porušenia týchto pravidiel a tiež pri zadaniach, ktoré obsahujú špekulatívnu cenu, pri duplicitných zadaniach s rozdielnou cenou od jedného klienta alebo ak je podozrenie z klamania spotrebiteľa či iného konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s dobrými mravmi, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeniť alebo vymazať ponuku, dopyt alebo príspevok. O zmene alebo výmaze v ponuke alebo dopyte bude klient informovaný e-mailom. Príspevky v diskusnom fóre budú vymazané bez upozornenia.

11. Prevádzkovateľ portálu nie je zodpovedný za samotnú realizáciu obchodu.

12. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu. Zároveň prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli používateľovi vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na portáli.

13. Ponuku je možné graficky individuálne upravovať. Požiadavky na takého grafické úpravy ponuky rieši používateľ so správcom stránky a úprava je spoplatnená.

Môj kalendár


Pridať novú udalosť
Blog

Emailový kontakt na inzerenta

30.06.2014

Do dnešného dňa sa na stránke nezobrazoval emailový kontakt na inzerenta. Email bolo možné poslať pr...viac

Spustili sme novú verziu stránky

19.05.2014

Spustili sme novú verziu stránky, ktorá Vám prinesie viacero funkcií vylepšení. Všetky dáta boli zac...viac

Blog - RSS odber